Welkom op de website www.veldcon.nl. Deze site is eigendom van Veldcon Dienstverlening EPE. In deze verklaring over ons privacybeleid kunt u lezen hoe wij omgaan met het verzamelen, het gebruik en het ontsluiten van informatie die u via deze site ter beschikking kunt stellen. Lees de volledige verklaring voordat u via deze site informatie gebruikt of aanbiedt.

In de privacyverklaring is tevens opgenomen hoe wij omgaan met het verzamelen, het gebruik en verspreiden van het door u verstrekte e-mailadres ten behoeve van het toezenden van informatie over producten/diensten van Veldcon EPE.

Uw toestemming
Door deze site te gebruiken stemt u in met de voorwaarden van ons privacybeleid. Als u via deze site informatie verschaft, stemt u ook in met het verzamelen, het gebruik en het openbaar maken van die informatie volgens ons privacybeleid.

Informatie die u actief verstrekt
Op bepaalde gebieden van deze website kan u gevraagd worden informatie te geven om gebruik te kunnen maken van bepaalde diensten (nieuwsbrieven, tips en adviezen, bestellingen) of aan bepaalde activiteiten te kunnen deelnemen. Bij ieder verzoek om informatie wordt vermeld welk deel van de informatie hiervoor noodzakelijk is en welk deel optioneel kan worden ingevuld.
De aldus verstrekte informatie kan persoonsgebonden informatie bevatten (d.w.z. informatie die alleen op u te herleiden is zoals uw volledige naam, adres, e-mailadres, telefoonnummer, enz.).

Passief verzamelde informatie
Terwijl u door deze website surft, kan passief informatie over u worden verkregen (d.w.z. zonder dat u deze informatie actief aanlevert). Dit kan gebeuren met allerlei technieken en methoden zoals Internet Protocoladressen, cookies, internet tags of web beacons en gegevens over uw surfgedrag (log files, server logs en doorklikgegevens). Uw internet browser geeft automatisch sommige anonieme gegevens door aan deze website zoals de URL van de website waar u zojuist vandaan komt, het Internet Protocol (IP) adres en de browserversie die uw computer gebruikt. Deze site kan ook anonieme informatie van uw computer verzamelen via cookies, internet tags of web beacons. U kunt desgewenst uw browser zodanig instellen dat wanneer een cookie wordt verstuurd u hiervan bericht krijgt of dat verstuurde cookies geheel worden geweigerd. Sommige onderdelen van deze site zullen echter niet werken zonder cookies.

Deze site kan gebruik maken van de op deze passieve wijze verzamelde anonieme informatie met het doel een betere service te verlenen aan bezoekers van de site, om de site aan te passen aan uw behoeften, en om analyses te kunnen doen naar statistieken en trends. Deze informatie zal niet worden gecombineerd met persoonsgegevens die elders op de site door u kunnen worden verstrekt, tenzij u daarvoor uw toestemming heeft gegeven.

Gebruik en doorgifte van informatie
Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld, kunnen wij de door u verstrekte informatie gebruiken om de inhoud van onze site te verbeteren, om de site aan uw voorkeuren aan te passen, om (op uw verzoek) informatie te verstrekken, voor onze marketing- en onderzoeksactiviteiten en voor de doeleinden die in deze privacyverklaring worden vermeld. Daarnaast kunnen wij op elke mogelijke wijze gebruik maken van alle niet-persoonsgebonden informatie die via deze site wordt ingezameld.

De door u verstrekte persoonsgegevens kunnen worden gecombineerd met informatie die actief via deze site wordt ingezameld, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld op de plaats waar de informatie wordt ingezameld. We zullen alle redelijke maatregelen treffen, opdat uw persoonsgegevens niet kunnen worden gecombineerd met informatie die passief via deze site wordt ingezameld, tenzij u hiervoor uw toestemming heeft gegeven.

Beveiliging
We treffen alle redelijke maatregelen om het doorzenden van persoonsgegevens van uw computer naar onze site te beschermen en om deze informatie te beschermen tegen verlies, misbruik en ongeoorloofde toegang, verspreiding, wijziging of vernietiging. Bedenkt u echter wel dat handelingen over het Internet nooit 100 % veilig of storingsvrij zijn. Dat geldt in het bijzonder voor e-mails die van en naar deze site verzonden worden. U dient daarom zorgvuldig te bepalen welke informatie u via e-mail naar ons zendt. Wachtwoorden, identificatienummers of andere toegangscodes die op deze site van toepassing zijn, dienen door u op vertrouwelijke wijze te worden behandeld.

Links naar andere websites
Deze site kan links of verwijzingen naar andere websites bevatten. Houdt u er rekening mee dat ons privacybeleid niet van toepassing is op die sites. Wij bevelen u aan om telkens wanneer u een website bezoekt, de privacyverklaring van de betreffende website te raadplegen.

Hoe kunt u contact met ons opnemen?
Indien u vragen, commentaar of opmerkingen over ons privacybeleid heeft, of over de informatie op deze site, neemt u dan contact met ons op:

Veldcon Dienstverlening EPE
Willem van Oranjestraat 84
8161XB EPE
Tel. 0578 615245

Of via E-mail: veldhuis@veldon.nl

Wijzigingen in deze privacyverklaring
Wanneer dit privacybeleid verandert, wordt de herziene versie daarvan op deze site geplaatst. Controleer deze daarom regelmatig, vooral voordat u persoonlijke informatie afgeeft.

Deze privacyverklaring werd laatst gewijzigd op 7 maart 2010.
©Veldcon EPE